Aktualności
Prace nad zmianą planu zadań ochronnych dla obszaru Bory Tucholskie

Do 16 września 2016 r. zainteresowane osoby i podmioty prowadzące działalność w obrębie siedlisk gatunków ptaków w obszarze Natura 2000 Bory Tucholskie mogą zgłaszać uwagi i wnioski do projektu zmiany planu zadań ochronnych dla ww. obszaru

2016-08-25
Wyjątkowe i zagrożone

Ich obecność jest zagrożona z różnych przyczyn - z powodu zarastania nieużytkowanych łąk, zmiany zagospodarowania terenów, a niekiedy niszczenia ze względu na piękne kwiaty. Dlatego są objęte ochroną prawną, która jednak bez ich poznania nie wystarczy

2016-08-24
Stop dla inwazyjnych gatunków obcych

Zachęcamy do lektury polskiej wersji językowej rekomendacji Stałego Komitetu Konwencji o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk związanych z tematyką inwazyjnych gatunków obcych

2016-08-19
Wsparcie dla racjonalnej gospodarki odpadami

Rozpoczęły się nabory do trzech z siedmiu części programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Racjonalna gospodarka odpadami”. Budżet programu wynosi 1,7 mld zł, z czego ponad 371 mln zł stanowią dotacje

2016-08-17
Ogrodnictwo wobec roślin inwazyjnych obcego pochodzenia

Uprawiających ogrody, jak również zawodowo zajmujących się ogrodnictwem zachęcamy do  korzystania z Kodeksu dobrych praktyk w ogrodnictwie. Stosowanie opisanych w Kodeksie zasad przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa rodzimej przyrody

2016-08-16
Więcej aktualności
Kalendarz

 

Wyszukiwarka