REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY

REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY

  • Zmianie uległ adres siedziby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Nowa lokalizacja urzędu znajduje się przy ul. Dworcowej 81

    13 października 2014 r. ulega zmianie adres siedziby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Nowa lokalizacja urzędu znajduje się przy ulicy Dworcowej 81
Aktualności
Nowe rozporządzenia o ochronie gatunkowej roślin i grzybów

17 października 2014 r. weszły w życie rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej roślin i grzybów


2014-10-17
Posiedzenie Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko w Bydgoszczy

W siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy odbyło się posiedzenie Regionalnej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko


2014-10-16
Zmiana siedziby RDOŚ w Bydgoszczy

13 października 2014 r. ulega zmianie adres siedziby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Nowa lokalizacja urzędu znajduje się przy ulicy Dworcowej 81 w Bydgoszczy


2014-10-08
O przepisach regulujących zapobieganie szkodom w środowisku i ich naprawie

W dniach 7 – 8 października 2014 r. w Warszawie z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej odbywa się konferencja poświęcona zagadnieniom Dyrektywy szkodowej. W spotkaniu uczestniczy Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Michał Kiełsznia


2014-10-07
Rola organów w procedurze ocen oddziaływania na środowisko

W dniach 1 i 2 października 2014 r. w Łodzi odbywa się wizyta studyjna grupy roboczej ds. ocen oddziaływania na środowisko, działającej w ramach krajowej sieci organów środowiskowych oraz instytucji zarządzających funduszami unijnymi „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju"


2014-10-02
Więcej
Kalendarium