REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY

REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY

  • Zmianie uległ adres siedziby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Nowa lokalizacja urzędu znajduje się przy ul. Dworcowej 81

    13 października 2014 r. ulega zmianie adres siedziby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Nowa lokalizacja urzędu znajduje się przy ulicy Dworcowej 81
Aktualności
Posiedzenie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Bydgoszczy

Podsumowano pięcioletni okres pracy Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Bydgoszczy w kadencji 2010-2015


2015-04-24
Rekrutacja do Akademii Menedżera wydłużona!

W odpowiedzi na zainteresowanie udziałem w V edycji Akademii Menedżera termin przesyłania zgłoszeń został wydłużony do 11 maja 2015 r.


2015-04-22
Pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy został powołany do członkostwa w Komitecie Monitorującym  Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020


2015-04-22
Warsztaty z procedury oceny oddziaływania na środowisko

W Urzędzie Miejskim w Brodnicy odbyły się warsztaty poświęcone procedurze ocen oddziaływania na środowisko. Szkolenie kierowane do urzędników prowadzących postępowania administracyjne poprowadzili pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy


2015-04-20
Projekty zmian kujawsko-pomorskich planów zadań ochronnych

Rozpoczynają się 21-dniowe konsultacje społeczne zmiany planów zadań ochronnych dla obszarów  Solecka Dolina Wisły, Dybowska Dolina Wisły, Nieszawska Dolina Wisły, Jezioro Gopło oraz Sandr Wdy Uwagi i wnioski można składać do 6 maja 2015 r. 


2015-04-15
Więcej
Kalendarium