Aktualności
Zimowy monitoring nietoperzy w obszarach Natura 2000 województwa kujawsko-pomorskiego

Uzyskane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wyniki monitoringu pozwalają ocenić stan zimujących populacji nietoperzy oraz ich siedlisk.

2021-02-23
Ślimak
Zbiór ślimaka winniczka w województwie kujawsko - pomorskim w 2021 r.

W województwie kujawsko-pomorskim pomiędzy 20 kwietnia a 31 maja 2021 r. będzie możliwy zbiór ślimaka winniczka Helix pomatia. Zainteresowani mogą składać wnioski o wydanie zezwolenia do RDOŚ w Bydgoszczy do dnia 20 marca 2021 r.

2021-02-18
Światowy Dzień Mokradeł 2021

W tym roku Światowy Dzień Mokradeł obchodzony jest pod hasłem „Mokradła i woda". To rok szczególny, świętujemy bowiem 50. rocznicę podpisania Konwencji o obszarach wodno-błotnych. Poprzez obchody Dnia Mokradeł chcemy podkreślić znaczenie tych szczególnych obszarów w wymiarze globalnym.

2021-02-02
Rzeka Wda, obszar natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009
Zaproszenie do składania ofert na inwentaryzacje przyrodnicze w obszarach Natura 2000

Projekt „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

2021-01-26
Lata 2021-2030 – czas na renaturyzację ekosystemów

Zdrowe, prawidłowo funkcjonujące ekosystemy są podstawą życia na Ziemi. W wielu przypadkach ich degradacja jest możliwa do odwrócenia poprzez działania odtwarzające, czyli renaturyzację i restytucję.

2021-01-21
Więcej aktualności
Kalendarz

 

 

Wyszukiwarka