Aktualności
Wiercenia studni i piezometrów zakończone

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy rozpoczęła odbiór techniczny studni i piezometrów w ramach Projektu „Remediacja terenów zanieczyszczonych w rejonie dawnych ZCh „ZACHEM” w Bydgoszczy w celu likwidacji zagrożeń zdrowotnych i środowiskowych, w tym dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły oraz Morza Bałtyckiego”

2020-01-15
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oznakował kolejne obszary chronione

Efektem podjętych działań jest poprawa rozpoznawalności form ochrony przyrody w terenie oraz podniesienie świadomości społecznej w zakresie ochrony przyrody

2020-01-07
Rok 2019 - rokiem zmian w kujawsko-pomorskich obszarach chronionego krajobrazu

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w 2019 r. uzgodnił projekty uchwał Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla 22 obszarów chronionego krajobrazu

2020-01-03
Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin

W grudniu 2018 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin ( „IYPH 2020”” od skrótu ang. nazwy: International Year of Plant Health).

2019-12-31
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zakończyła badania wstępne środowiska gruntowo-wodnego na terenie byłych Zakładów Chemicznych „ZACHEM”

Badania wstępne wykonano na obszarze o powierzchni ok. 1,5 ha, na którym do 2013 r. funkcjonowała instalacja do produkcji i magazynowania dinitrotoluenu (DNT)

2019-12-30
Więcej aktualności
Kalendarz

 

 

Wyszukiwarka