• Zmianie uległ adres siedziby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Nowa lokalizacja urzędu znajduje się przy ul. Dworcowej 81

    13 października 2014 r. ulega zmianie adres siedziby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Nowa lokalizacja urzędu znajduje się przy ulicy Dworcowej 81
Aktualności
Nowe kierownictwo Ministerstwa Środowiska

Prezes Rady Ministrów Beata Szydło powołała sześciu nowych wiceministrów środowiska


2015-11-19
Profesor Jan Szyszko Ministrem Środowiska

Decyzją Prezydenta RP Andrzeja Dudy prof. Jan Szyszko został powołany na stanowisko ministra środowiska. Zastąpił Macieja Grabowskiego, który sprawował ten urząd od listopada 2013 r.


2015-11-16
Regionalne dyrekcje ochrony środowiska w systemie EMAS

Regionalne dyrekcje ochrony środowiska wdrożyły system zarządzania środowiskowego EMAS, a pierwsza z nich - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu została wpisana do rejestru


2015-11-06
Zwierzęta na drodze

Zwierzęta Na Drodze  to portal internetowy mający na celu rejestrowanie kolizji drogowych ze zwierzętami. Umożliwia przeglądanie zarejestrowanych obserwacji drogowych oraz dodawanie własnych


2015-11-06
O pomnikach przyrody i użytkach ekologicznych

W dniach 4-6 listopada 2015 r. w Dymaczewie odbywa się konferencja Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska podsumowująca projekt aktualizacji i weryfikacji informacji o pomnikach przyrody i użytkach ekologicznych


2015-11-04
Więcej aktualności
Kalendarium