Aktualności
Pożar traw
Nie wypalaj traw!

Wiosną i jesienią dochodzi do pożarów łąk, pastwisk, nieużytków i trzcinowisk. Wypalanie traw jest bardzo szkodliwe - obniża wartość gleby, hamuje naturalne procesy rozkładu, powoduje degradację i stanowi poważne zagrożenie dla zwierząt

2019-03-11
Kiedy przypada okres lęgowy ptaków

Czas między 1 marca a 15 października jest powszechnie i niesłusznie uznawany za okres lęgowy ptaków. Jednak termin ten nie jest wprost określony w przepisach prawa jako okres lęgowy

2019-03-09
Okazja do poznania pięknych i różnorodnych gatunków dzikiej fauny

3 marca ustanowiony Światowym Dniem Dzikiej Przyrody

2019-03-01
Finansowanie sieci Natura 2000 w kolejnej perspektywie finansowej

21 lutego 2019 r. odbyły się warsztaty Wzmocnienie inwestycji w sieć obszarów Natura 2000 poprzez dostęp do funduszy UE i aktualizację priorytetowych ram działania. Jednym z celów była dyskusja dotycząca możliwości finansowania sieci obszarów Natura 2000 po 2020 roku

2019-02-21
Zbiór ślimaka winniczka w województwie kujawsko-pomorskim

Do 22 marca 2019 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przyjmuje wnioski o wydanie zezwolenia na zbiór ślimaka winniczka Helix pomatia z terenu województwa kujawsko-pomorskiego

2019-02-06
Więcej aktualności
Kalendarz

 

Wyszukiwarka