Aktualności
Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych w Dolinie Wisły i Dolinie Osy

Odebrano ekspertyzę mającą na celu uzupełnienie stanu wiedzy na temat siedlisk będących przedmiotami ochrony na obszarach Natura 2000

2019-12-06
Inwentaryzacja wraz z oceną terenu poklęskowego dla rezerwatu przyrody Wąwelno

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zakończyła realizację zadania, którego celem było wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej na terenie rezerwatu

2019-12-04
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wydała pocztówki prezentujące walory przyrodnicze województwa kujawsko-pomorskiego

Realizacja projektu ma na celu podniesienie poziomu wiedzy i świadomości ekologicznej oraz promocję obszarów chronionych województwa

2019-12-03
Ochrona czynna na terenie rezerwatu przyrody Ciechocinek

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zakończył realizację zadania pn. „Remont zastawki wraz z przepustem” na terenie rezerwatu przyrody Ciechocinek

2019-11-29
Wizja terenowa w rezerwacie przyrody Cisy Staropolskie imienia Leona Wyczółkowskiego

Omówiono zakres działań ochronnych koniecznych do wprowadzenia na terenie rezerwatu przyrody

2019-11-27
Więcej aktualności
Kalendarz

 

 

Wyszukiwarka