• Zmianie uległ adres siedziby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Nowa lokalizacja urzędu znajduje się przy ul. Dworcowej 81

    13 października 2014 r. ulega zmianie adres siedziby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Nowa lokalizacja urzędu znajduje się przy ulicy Dworcowej 81
Aktualności
Prace nad planem zadań ochronnych dla Ostoi Nadgoplańskiej

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zaprasza do udziału w spotkaniu w sprawie projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Nadgoplańska. Spotkanie odbędzie się 15 października 2015 r. w Jeziorach Wielkich


2015-10-02
Krajobraz w ocenach oddziaływania na środowisko

6 października 2015 r. odbędzie się organizowana przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, IV konferencja poświęcona wdrażaniu Europejskiej Konwencji Krajobrazowej w Polsce


2015-09-25
Korzyści z przyrody

Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zaprasza do udziału w badaniu korzyscizprzyrody.pl, którego celem jest zebranie opinii na temat postrzegania korzyści płynących ze środowiska


2015-09-21
IV Forum BioGIS

W dniach 28 - 29 października 2015 r. na UAM w Poznaniu odbędzie się IV Forum System Informacji Przestrzennej w Badaniach Różnorodności Biologicznej. W tym roku pod hasłem Narzędzia analityczne i dane przestrzenne w ocenach oddziaływania na środowisko


2015-09-04
Szkolenie z bazy danych ooś

31 sierpnia 2015 r. rozpoczęły się szkolenia z zakresu bazy danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko. Jednodniowe szkolenia potrwają aż do 30 października br. Zapraszamy


2015-09-01
Więcej aktualności
Kalendarium