REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY

REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY

  • Zmianie uległ adres siedziby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Nowa lokalizacja urzędu znajduje się przy ul. Dworcowej 81

    13 października 2014 r. ulega zmianie adres siedziby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Nowa lokalizacja urzędu znajduje się przy ulicy Dworcowej 81
Aktualności
Pozyskanie ślimaka winniczka w kujawsko-pomorskim

Zainteresowani pozyskaniem ślimaka winniczka z terenu województwa kujawsko-pomorskiego do 31 marca 2015 r. mogą składać wnioski o wydanie zezwolenia


2015-02-17
Znakowanie obszarów Natura 2000 i rezerwatów przyrody w kujawsko-pomorskim

Ponad 180 nowych tablic informujących o nazwie formy ochrony przyrody to efekt działań realizowanych przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Bydgoszczy


2014-11-28
Działania ochronne w Cytadeli Grudziądz

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy rozpoczęła działania związane z aktualizacją informacji na temat przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Cytadela Grudziądz


2014-11-24
Dni Energii w Bydgoszczy

W Centrum Demonstracyjnym Odnawialnych Źródeł Energii w Bydgoszczy odbyło się forum Bydgoskie Dni Energii. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy


2014-11-07
Czynna ochrona kujawsko-pomorskich rezerwatów

Wykaszanie oraz usuwanie drzew i krzewów  to element działań zrealizowanych przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w celu ochrony muraw kserotermicznych oraz halofitów


2014-11-04
Więcej
Kalendarium