Aktualności
Obchody Dnia Krajobrazu w Kujawsko-Pomorskiem

21 października 2019 r. odbył się spacer krajobrazowy na terenie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe. Spacer był okazją do dyskusji na temat wartości przyrodniczych i historycznych, w tym procesów, które wpływają na kształt krajobrazu, funkcji jakie pełni i występujących zagrożeń

2019-10-22
Trwają badania środowiska gruntowo-wodnego na terenie byłych zakładów „ZACHEM”

Rozpoczęły się prace terenowe polegające na wykonaniu otworów badawczych do poboru próbek gleby i ziemi, które są elementem badań środowiska gruntowo-wodnego w obszarze zlikwidowanej instalacji do produkcji DNT na terenie byłych Zakładów Chemicznych „ZACHEM”

2019-10-21
Ochrona halofitów w rezerwacie przyrody Ciechocinek

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zlecił realizację działań ochronnych w rezerwacie Ciechocinek. Obejmują one remont i konserwację zastawki wraz z przepustem oraz budowę nowych urządzeń piętrzących i fragmentu rowu. Działania pozwolą utrzymać optymalne stosunki wodne siedlisk i przyczynią się do rozszerzenia areału występowania halofitów

2019-10-17
Dzień Krajobrazu w Tucholskim Parku Krajobrazowym

20 października br. odbędzie się spacer krajobrazowy Doliną Rzeki Brdy, zorganizowany przez Tucholski Park Krajobrazowy

2019-10-11
Dzień Krajobrazu w województwie kujawsko-pomorskim

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przy współudziale Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą i Centrum Edukacji Ekologicznej w Zakurzewie, organizuje obchody Dnia Krajobrazu, których hasłem przewodnim jest Woda w krajobrazie

2019-10-09
Więcej aktualności
Kalendarz

 

 

Wyszukiwarka